besöka svenska riksdagen

Svenska riksdagen Instagram

Politik och lagstiftning

I Sverige är det politikerna som har makten att stifta lagar. Närmare bestämt är det riksdagen som formellt är de som beslutar om nya lagar. Med andra ord kan varje medborgare indirekt påverka hur lagarna kommer att se ut genom

Läs mer »

Politikens betydelse för företag

Även om det råder oenighet mellan de olika politiska partierna i många frågor, är de flesta partier ense om en sak – det som är bra för företagen är även bra för Sverige som helhet. Oavsett vilket parti, eller vilka

Läs mer »