besöka svenska riksdagen

Svenska riksdagen Instagram

Sveriges statsskick

Statsskick syftar till det politiska system som reglerar och styr Sverige. Sveriges statsskick är en parlamentarisk demokrati och en monarki. Detta är

Läs mer »

Sveriges fyra grundlagar

Sveriges statsskick regleras av fyra grundlagar; regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och successionso

Läs mer »

Diktaturer

Sverige är en demokrati, vilket innebär att makten utgår från folket. De flesta länder är demokratier där val hålls med regelbundna mellanrum. Motsats

Läs mer »