besöka svenska riksdagen

Svenska riksdagen Instagram

Politikens betydelse för företag

Även om det råder oenighet mellan de olika politiska partierna i många frågor, är de flesta partier ense om en sak – det som är bra för företagen är även bra för Sverige som helhet. Oavsett vilket parti, eller vilka

Läs mer »

Sveriges statsskick

Statsskick syftar till det politiska system som reglerar och styr Sverige. Sveriges statsskick är en parlamentarisk demokrati och en monarki. Detta är

Läs mer »

Sveriges fyra grundlagar

Sveriges statsskick regleras av fyra grundlagar; regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och successionso

Läs mer »