Välkommen till min blogg om försvar- och säkerhetsfrågor

militärplan

Vi lever i en turbulent tid på många sätt. Konflikter och terrorism är reella problem i dagens värld och Sverige står inför både externa och interna hot som måste hanteras på många samhällsplan. Ett exempel är de ryska kränkningarna av svenskt territorium som medfört en ändrad försvarspolitik.

I den här bloggen tänkte jag titta närmre på vilka hot och konflikter som finns mot Sveriges säkerhet. Jag tänkte också gå bakåt i tiden och berätta om viktiga säkerhetspolitiska händelser och perioder i den svenska historien. Det kommer också dyka upp ett och annat inlägg om konflikter och terrorism utrikes eftersom vi i dagens globala värld påverkas av vad som händer i andra länder. Med andra ord, Sverige är inget isolerat land utan reagerar och agerar på det som händer i vår omvärld.

Jag tänkte också berätta lite om våra olika myndigheter som har i uppgift att skydda Sverige i händelse av krig eller kris, till exempel Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Min förhoppning är givetvis att du som läsare kommer tycka att bloggen är intressant och läsvärd så hör av dig via mail om det finns något särskilt du vill läsa om eller som du tycker att jag måste ta upp i bloggen.

Jag har inte någon koppling till försvaret eller någon annan myndighet utan skriver den här bloggen som privatperson med ett intresse för försvars- och säkerhetsfrågor. Mitt intresse omfattar främst 1900-talshistoria samt nutida händelser och beslut. Så om du hoppas på att få läsa om gamla kungar så måste jag tyvärr göra dig besviken, detta kommer jag med största sannolikhet inte att skriva om. Samma sak gäller olika typer av vapen, fordon och stridsmateriel som jag inte heller kan någonting om. Men jag hoppas att du kommer tycka att ämnen som kalla kriget, U 137, terrorattacken i gamla stan och Rysslands aggressiva stil också är intressanta!

Välkommen!