Sabotage

radar och master

I går kunde man läsa om flygkaos i tidningarna. Sverige hade problem med radarövervakningen av flygtrafiken i både Stockholm och Göteborg vilket fick stora konsekvenser för flyget. Senare fick även SOS-alarm problem och nu i natt har en mast utanför Falköping utsatts för ett sabotage. Dessa händelser ska också ses i ljuset av tidigare sabotage av master och kablar som skett i närtid i Borås och i Tranemo.

Nu undrar man ju förstås vem eller vad som ligger bakom alla dessa händelser? Kan det verkligen vara en slump att alla dessa problem uppstår så nära inpå varandra?
Nu ska i varje fall Teracom som äger masten som saboterades i Borås sätta in högre säkerhet kring flera av sina master och regering och myndigheter ska diskutera vad som hänt och hur de ska gå vidare. Tankar om att främmande makt ligger bakom problemen dryftas nu öppet i medierna.

Alla händelser behöver ju visserligen inte bero på sabotage, men det känns som att det är för många saker som hänt under kort tid för att allt ska kunna förklaras med slumpen eller enskilda aktörer utan samverkan.

Själv tycker jag händelserna är djupt obehagliga och jag förstår inte syftet med dem om man nu inte har ont uppsåt. Jag blir också lite fundersam över hur dålig säkerheten kring masterna verkar ha varit och jag hoppas de nya säkerhetsåtgärderna är bra mycket mer effektiva så att de antingen avskräcker från ytterligare sabotage eller ger en fingervisning om vem som ligger bakom dem.

Om du vill veta mer om mastsabotaget i Borås kan du läsa mer på Teracoms webbsida. Jag kommer själv försöka fortsätta hålla mig uppdaterad kring vad som händer. Jag hoppas också att myndigheterna kan sätta stopp för fler attentat oavsett vem som utfört dem med tanke på de enorma konsekvenser som kommunikationsproblem skapar.

OBS! Tillägg till inlägget ovan. Nu verkar det som att masten utanför Falkenberg inte blivit utsatt för sabotage utan att det fanns naturliga orsaker. Skönt det!