Militärens roll i katastroflägen

naturkatastrof översvämning

Häromdagen skrev jag om hur Frankrike kämpar mot terrorism och har infört undantagstillstånd. Den senaste veckan har vi också nåtts av nyheter om att landet skakas av allvarliga översvämningar och nu väntas katastroftillstånd utlysas på vissa håll i landet till följd av ovädret.

Sommaren och uppladdningen inför EM har börjat i moll för Frankrike som tillsammans med Tyskland drabbats hårt av ett oväder som lett till översvämningar och blixtnedslag som hittills har kostat minst 11 personer livet, detta rapporterar Aftonbladet. Förhoppningsvis ska det värsta snart vara över och arbetet med att återställa och reparera sådant som har blivit skadat kan ta vid.

Än så länge avråder inte UD svenskar från att resa till Frankrike men att ha koll på informationen från svenska ambassaden i Paris är alltid ett bra tips för den som ska resa till Frankrike.

I Sverige kan militären kallas in för att hjälpa till i händelse av naturkatastrofer. Hur det är i Frankrike och Tyskland vet jag inte, men jag skulle gissa på att de har samma upplägg som innebär att militären kan ombes rycka in för att bidra.

Sverige har också skrivit på det så kallade Lissabonfördraget som bland annat innebär att vi förbundit oss att hjälpa andra EU-länder i händelse av krig eller katastrof. Vad jag vet har det inte inkommit någon sådan begäran från Frankrike eller Tyskland gällande det nuvarande ovädret. Men efter Paris-attentatet förra året bad Frankrike om de övriga EU-medlemmarnas militära hjälp i kampen mot terrorismen. Samtliga länder lovade att hjälpa till, men jag vet i skrivande stund inte något om vad till exempel Sverige har bidragit med ännu, om vi nu har bidragit. Om du vet mer om detta så hör av dig och berätta gärna!

Om vi istället tittar på exempel när den svenska militären kallats in för att hjälpa till vid naturkatastrofer i Sverige så är stormen Gudrun 2005 ett exempel som Försvarsmakten själva tar upp på sin webbplats. En annan katastrof där militären och hemvärnet bistod i räddningsarbetet var i samband med jordskredet i Tuve 1977.

I mer närtid är den stora skogsbranden i Västmanland ett bra exempel på när civil och militär personal arbetat tillsammans för att rädda liv och bekämpa en katastrof. Under denna naturkatastrof bad också Sverige om hjälp med vattenbombningsplan från andra EU länder, både Italien och Frankrike ställde upp med två plan vardera plus ytterligare resurser som behövdes för att kunna genomföra uppdraget.