NATO-medlemskap och den ryska björnen

Ska Sverige gå med i NATO?

På senare år har Ryssland blivit mer och mer aggressiva i sin utrikespolitik. De har kränkt svenskt luftrum flera gånger och mycket tyder på att de var högst delaktiga i den konflikt som utbröt på ukrainska Krim 2014 som slutade med att Ryssland annekterade halvön.

Rysslands agerande var en av anledningarna till att svenska regeringen 2015 slöt en försvarsöverenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om att ge försvaret extra pengar under åren 2016-2020.

Är då Ryssland ett hot mot Sverige eller inte? Åsikterna går isär och inom politiken är Nato-frågan högaktuell. Ska Sverige gå med eller ska vi stå utanför och behålla vår neutralitet? Det var frågor som debatterades inför valet 2014 och som jag mycket väl kan tänka mig kommer att vara aktuella även i nästa val.

NATO-medlemskap, vad anser partierna?

Detta anser de olika partierna om ett svenskt medlemskap i Nato just nu:

Socialdemokraterna: Alliansfrihet men samarbete med Nato
Miljöpartiet: Alliansfritt
Vänsterpartiet: Nej till Nato och nej till samarbete med Nato, Alliansfrihet ska råda
Moderaterna: Ja till Natomedlemskap
Centerpartiet: Vill att Sverige går med i Nato
Liberalerna: Är för ett Natomedlemskap
Kristdemokraterna: Säger ja till Nato
Sverigedemokraterna: Nej till Nato.

NATO-medlemmar i vår närhet

Hur ser det då ut i länderna i vår närhet, vilka är med i Nato och vilka står utanför?

Norge: Medlem
Danmark: Medlem
Tyskland: Medlem
Polen: Medlem
Litauen: Medlem
Lettland: Medlem
Estland: Medlem
Finland: Ej medlem

Argument och svenska folkets åsikt

Av våra grannländer är det alltså bara Finland som står utanför Nato. Ett av argumenten för att Sverige inte ska gå med i alliansen är att det skulle verka provocerande mot Ryssland. Här är några andra argument som framförs som skäl till varför Sverige inte bör gå med i Nato:

  • Man måste gå in militärt och skydda andra Natoländer om de blir angripna, oavsett hur man ställer sig i frågan. (I alla fall om man själv vill ha skydd om man blir attackerad)
  • Det är en pakt som bygger på möjligheten att använda kärnvapen
  • Vi kommer behöva lägga stora ekonomiska resurser på försvaret

 

Oavsett hur man ställer sig i Natofrågan så tycker jag den ekonomiska biten blir lite bortglömd. Det verkar som att allt ska lösa sig bara vi går med i Nato, men saken är den att det finns ett uttalat mål kring hur mycket pengar medlemsländerna ska lägga på försvaret varje år. Denna siffra är satt till 2% av BNP och även om det är många Natomedlemmar som inte når upp till det målet så är det ändå en fingervisning om vad de andra medlemsländerna kan komma att ställa för krav på Sveriges försvarsbudget. Är de partier som förespråkar ett Natomedlemskap beredda att lägga cirka 2% av BNP på försvaret?

Jag är dock ingen expert på området men jag har svårt att tänka mig att andra länder skulle vilja ställa upp och hjälpa Sverige om vi själva inte satsat på vårt försvar.

Men hur ser då svenska folket på ett medlemskap? Svaret är nej enligt en opinionsundersökning från Ipos som gjordes i slutet av 2015 och som publicerades i DN. 50% tyckte att Sverige ska stå utanför Nato, 16% visste inte eller var osäkra och 34% tyckte att Sverige skulle gå med.

Det ska bli intressant att se vad som händer i valet 2018. Oavsett vem som får makten så hoppas jag på en folkomröstning i en så viktig fråga som ett Natomedlemskap är.