Allmän värnplikt – ja eller nej?

Militären

Invasionsförsvaret håller på att bytas ut mot insatsförsvar och man har frångått förfarandet med allmän värnplikt under fredstid. Det svenska försvaret har utvecklats och till vissa delar avvecklats. Regementen har lagts ner och militäranläggningar övergivits. Nytt försvarsmateriel har införskaffats och kvinnor har tagit en större plats i den svenska försvarsmakten som är i ständig förändring och ofta föremål för debatt.

2010 så beslutade regeringen att Sverige inte längre skulle ha allmän värnplikt i fredstider, istället skulle värnplikten vara frivillig. Detta beslut bröt med en över hundra år lång tradition men redan i valet 2014 debatterade en del partier för att återuppta traditionen med allmän värnplikt för att stärka det svenska försvaret. Ett av skälen till detta var Rysslands hotfulla agerande i Ukraina och i Östersjön, men också för att Försvarsmakten har problem med nyrekrytering.

I januari 2016 presenterade Aftonbladet en undersökning som Inizio genomfört angående ett förslag om att återinföra den allmänna värnplikten. Undersökningen visade att 68% av de tillfrågade stödde ett sådant förslag.

Var står då partierna i frågan i dag? Vilka partier vill införa allmän värnplikt?

Socialdemokraterna: Vill att mönstring ska bli obligatoriskt för både män och kvinnor
Miljöpartiet: En sökning på orden värnplikt och mönstring på Miljöpartiets webbplats ger inga sökträffar. Men i en artikel från september 2014 hos SVT framgår att Miljöpartiet säger nej till ett återinförande.
Vänsterpartiet: Ja, både för män och kvinnor
Moderaterna: Säger nej till värnplikt.
Centerpartiet: Nej till ett återinförande
Liberalerna: Oklart var de står i frågan.
Kristdemokraterna: Vill inte återinföra värnplikten
Sverigedemokraterna: Ja, allmän värnplikt ska råda.

Med tanke på att vi har ett totalförsvar i Sverige, det vill säga en lag på att alla myndiga upp till 70 års ålder måste hjälpa till vid särskilda händelser så tycker jag det är konstigt att vi inte har någon form av allmän utbildning för utvalda delar av civilbefolkningen. Ska man kunna hjälpa till tycker jag man borde få någon form av förberedelse i vapenhantering och liknande.

Så någon typ av allmän värnplikt tycker jag nog att vi ska ha, sen hur den ska se ut, hur lång den ska vara och så vidare är frågor jag inte har svar på. Kanske skulle det räcka med en veckas utbildning? Jag vet inte, men jag hoppas att den utredning som just nu pågår kommer ge bra svar på hur försvaret ska få tillräckligt med personal i framtiden. Utredningen startades 2015 och ska vara klar i september i år. Är du nyfiken på att läsa mer om utredningen är det ”Direktiv 2015:98 En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära” du ska titta i.