Försvarsberedningens omvärldsanalys - Vägval i en globaliserad värld


Del två av seminariet hittar ni här.

Vilka slutsatser drar Försvarsberedningen om den säkerhetspolitiska utvecklingen? Vilka konsekvenser innebär det för svensk försvars- och säkerhetspolitik? Välkommen att ta del av Försvarsberedningens aktuella analys.
Medverkande: Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot, ordförande i Försvarsberedningen. Tommy Åkesson, Försvarsberedningens huvudsekreterare.

0 kommentarer:Skicka en kommentar


Developed by: DetectorPro