2014 års Säkerhetspolitiskt sommartorg

Ett stort tack till alla er som följde oss på plats i Visby och på webben under årets Säkerhetspolitiskt sommartorg. Missade du något av våra seminarier så finns alla att se här.

Vi vill även rikta ett stort tack till Biståndsdebatten som twittrade från alla våra seminarier.

Ha en riktigt fin sommar!

Utmaningar för en internationaliserad försvarsmaterielförsörjningI det samtida ekonomiska och politiska klimatet finns det stora incitament, inte bara för Sverige utan även för andra länder, att skapa en mer ekonomiskt effektiv försvarsmaterielförsörjning. Politiskt har ett antal regelverk skapats för att möjliggöra både en nordisk och en europeisk försvarsindustrimarknad. Tidigare erfarenheter visar dessutom att samarbete i produktion av materiel varit mest framgångsrika när företagen snarare än politikerna styrt utvecklingen. Trots detta har marknadstänkandet svårt att få genomslag i Europa. De senaste turerna kring Sveriges köp av ubåtar är ett intressant exempel på problematiken, vad hände och händer egentligen - på vilket sätt visar problemen kring Sveriges anskaffning av ubåtar på en mer generell problematik? Fungerar icke-tvingande regelverk för att öka andelen materiel som köps i konkurrens? Går det att ha en försvarsindustripolitik som domineras av en ekonomisk rationalitet? I vilken utsträckning är det önskvärt?

Tid: Fredag den 4 juli 2014, kl. 09:00-10:00
Medverkande: 
Malena Britz, disputerad forskare, Försvarshögskolan. Martin Lundmark, forskningsledare, FOI. Niklas Alm, Strategichef /Stf generalsekreterare, SOFF. 
Moderator: Anki Behrens
Arrangörer: Försvarshögskolan och FOI
Kontaktperson: Anneli Lindstedt, kommunikationschef, Försvarshögskolan. Tel 070-2519720 eller e-post anneli.lindstedt@fhs.se

Säkerhetspolitiskt Försnack med Folkpartiet
Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.

Foto: Peter Knutson

Tid: Torsdag den 3 juli 2014, kl. 18:15-18:40
Medverkande: Fredrik Malm (FP), ledamot i utrikesutskottet, Sveriges riksdag
Kontaktperson: Lina Hast, 073-673 71 37, lina.hast@folkochforsvar.se

Säkerhetspolitiskt Försnack med ModeraternaVilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.


Foto: Regeringskansliet

Tid: Torsdag den 3 juli 2014, kl. 17:45-18:10
Medverkande: Försvarsminister Karin Enström 
Kontaktperson: Lina Hast, 073-673 71 37, lina.hast@folkochforsvar.se

Nordisk fredsmedling i ett oroligt EuropaSverige har åtnjutit 200 år av fred. Samtidigt växer oron i närområdet och nya konflikter i Europa blossar upp. Nordisk medlingstradition har en lång historia. Finns det någon särskild ´nordisk modell´ ifråga om konfliktlösning? Vilken roll kan nordisk medling spela på dagens internationella arena?


Tid:
Torsdag den 3 juni 2014, kl. 15:30-16:30
Medverkande: Bengt Lindroth, journalist och författare, Peter Wallensteen, freds- och konfliktforskare, Therese Jönsson, medlingsexpert på Folke Bernadotteakademin m.fl. 
Moderator: Marika Griehsel. 
Arrangörer: Folke Bernadotteakademin
Kontaktperson: Marianne Kihlberg, kommunikationschef, Folke Bernadotteakademin. Tel. 070 618 23 01 eller e-post
 marianne.kihlberg@fba.se

Developed by: DetectorPro